Kompania.

W3DEVELOPMENT SHPK është një Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar e themeluar në vitin 2015. Kompania është e regjistruar në Shqipëri, në regjistrin tregëtar me VAT ID : L57303002B.

Misioni ynë.

Ne krijojmë produkte të shkëlqyera dhe ofrojmë shërbime me shumë cilësi. Misioni ynë është krijimi i vlerave duke ofruar cilësi dhe klientë të kënaqur. Ne epokën e teknologjisë Web, ne dëshirojmë të zhvillojmë një të ardhme më të mirë për ne dhe për secilin afër nesh.

Stafi.

Një staf profesionist dhe i besueshëm.


Project image

Elvis Tavasja

Founder / CEO

Project image

Albana Sufaj

Web Developer

Project image

Nertila Lika

Backend Developer

Project image

Andi Gocaj

Sales Manager