Ueb Dizajn apo Zhvillues në Ueb

by Elvis Tavasja on July 19, 2018

Kur dikush më pyet se cfarë pune bëj, zakonisht i përgjigjem që punoj si Dizajn i Ueb. Ky është termi që njerëzit më së shumti kuptojnë. Në fakt, këtë term e përdor kur prezantohem me dikë që nuk është një informaticien apo programues. E vërteta është se njerëzit përdorin termat "Dizajn Ueb" dhe "Zhvillues në Ueb", si i njëjti koncept. Por, kur aplikohet për një punë n programim, këto terma përfaqsojnë dy koncepte krejt të ndryshme. Le ti specifikojmë më në detaje.

Ueb Dizajn

Ueb Dizajn përfshin të gjitha aftësitë teknike që përdoren në ndërtimin e ndërfaqes me përdoruesin e faqes së internetit. Përmes përdorimit të ngjyrës, imazheve, tipografisë dhe faqosjes, dizenjuesi Ueb ndërton imazhin e përgjithshëm të faqes së internetit. Disa fusha të ndryshme të dizajnit Ueb përfshijnë dizajnin grafik të faqes, dizajnin e ndërfaqes dhe optimizimin e motorëve të kërkimit.

Një zhvillues Ueb i njeh parimet e dizajnit dhe i zbaton ato, duke bërë që faqja e internetit të duket tërheqëse dhe e thjeshtë në përdorim. Dizajni nuk përfshin vetëm pamjen e faqes së internetit, por edhe ndërfaqen me përdoruesin.

Zhvillues në Ueb

Zhvilluesi në Ueb realizon zhvillim të front-end dhe zhvillim të back-end. Këto dy fusha kanë fokus të ndryshëm, por shumë zhvillues Ueb-i zotërojnë të dyja këto aftësi. Zhvillimi front-end fokusohet në programimin e funksioneve të ndërfaqes me përdoruesin.

Një zhvillues front-end ndërton paraqitjen grafike të pamjes, duke përdorë skripte në HTML, stile në CSS ose JavaScript. Një zhvillues i back-end zotëron njohuri të avancuara programimi për të implementuar funksionalitetet e faqes, siç janë ndërfaqja e një baze të dhënash, lidhjet me shërbimet e Ueb-it dhe karakteristika të tjera të ngjashme.

Një zhvillues profesional i Ueb-it njeh shumë mirë gjuhë programimi si PHP. Ai menaxhon API të ndryshme (Application Programming Interface) dhe i përdor për të lidhë platforma të ndryshme të internetit, dhe për ta bërë faqen e internetit sa më funksionale. Në rast se ndonjë opsion nuk arrihet të plotësohet me kodin aktual, një zhvillues i back-end krijon kodin nga fillimi dhe shton karakteristikat që i plotësojnë opsionin e kërkuar nga klientit.

Një rol në mes të dizajnit dhe zhvilluesit

Disa zhvillues Ueb janë të specializuar në fusha të caktuara, por shumë të tjerë mund të bëjnë edhe dizajnin e Uebit dhe zhvillimin e Uebit. Ata mund të preferojnë të punojnë me efektet vizuale të Uebit, por gjithashtu të krijojnë funksionalitet me stilet e CSS dhe me kodin e HTML. Ky lloj dizajni Ueb është shumë i vlefshëm në industrinë e internetit. Në mënyrë të ngjashme, një zhvillues i Ueb-it mund të zotërojë aftësitë bazë të komunikimit viziv. Ky rol është shumë i rëndësishëm në ndërtimin e projekteve të faqeve të internetit.

Sidoqoftë, kur dikush kërkon një punë në teknologjinë e Ueb-it ose kërkon që dikush të punojë në një faqe interneti, pozicioni duhet të përcaktohet mirë: dizenjimi i Ueb-it ose zhvillimi i Ueb-it. Aftësitë e avancuara do të bëjnë dallimin dhe do përcaktojë rolin e duhur. Në projektet më të mëdha në Ueb angazhohet një ekip profesionistësh që do të mbulojë të gjitha fushat e ndryshme, pëfshi këtu dizajn Ueb si dhe zhvillimin në Ueb.

 

Do you like our article? Get your friends opinion about it: